โฮมเพจได้รับการต่ออายุแล้ว

2020/07/28 บล็อก

โฮมเพจได้รับการต่ออายุเพื่อเป็นการระลึกถึงปี 2020

เพื่อที่จะระเบิด coronavirus ใหม่ Fujiya Tea Shop ซึ่งเชี่ยวชาญในการทำชา Uji นั้นกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

เป็นการเริ่มต้นของความท้าทายใหม่เราจะพยายามอย่างเต็มที่กับหน้าแรกใหม่ของเราและทำงานหนัก

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกับคุณที่ร้านขายน้ำชาและฟูจิที่เชี่ยวชาญด้านชาอุจิ